Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
hyperlipidemia


noun
presence of excess lipids in the blood
Syn:
lipemia, lipaemia, lipidemia, lipidaemia, lipoidemia,
lipoidaemia, hyperlipemia, hyperlipaemia, hyperlipidaemia, hyperlipoidemia, hyperlipoidaemia
Hypernyms:
symptom


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.