Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Hystricidae


noun
Old World porcupines
Syn:
family Hystricidae
Hypernyms:
mammal family
Member Holonyms:
Hystricomorpha, suborder Hystricomorpha
Member Meronyms:
Old World porcupine, Atherurus, genus Atherurus, Trichys, genus Trichys


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.