Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
in spate
in+spate
thành ngữ spate
in spate
dâng lũ (về một con sông..)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.