Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
倚重


倚重 ỷ trọng
  1. Nương tựa, nhờ cậy.
  2. Người phò tá giỏi.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.