Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
倚門賣笑


倚門賣笑 ỷ môn mại tiếu
  1. Dựa cửa mà bán nụ cười. Chỉ con gái làm nghề mại dâm.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.