Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
倚閭


倚閭 ỷ lư
  1. Dựa cổng. Chỉ cha mẹ mong con. Thường nói: ỷ môn ỷ lư hết tựa cửa lại tựa cổng.
  2. Chỉ sự mong đợi tha thiết lắm.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.