Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
倚馬


倚馬 ỷ mã
  1. Đứng tựa vào con ngựa. Do điển chép trong sách Thế thuyết , Viên Hổ đứng tựa vào con ngựa mà viết được bài văn dài bảy trang. Về sau chỉ người làm văn mau mà hay là ỷ mã tài .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.