Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
倦飛鳥


倦飛鳥 quyện phi điểu
  1. Con chim bay mỏi. Ngb Làm quan phương xa nhớ nhà. ◇Đào Uyên Minh : Điểu quyện phi nhi tri hoàn (Quy khứ lai từ ) Chim bay mỏi biết tìm về.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.