Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
Bộ 36 夕 tịch [3, 6] U+591A
多 đa
duo1
  1. (Tính) Nhiều. ◇Luận Ngữ : Hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn, ích hĩ , , , (Quý thị ) Bạn chính trực, bạn thành tín, bạn có nhiều kiến thức, (là ba thứ bạn) có ích vậy.
  2. (Tính) Dư, hơn. ◎Như: nhất niên đa một năm dư, thập vạn đa nhân hơn mười vạn người. ◇Thủy hử truyện : Tam nhị lí đa lộ, khán khán cước toan thối nhuyễn, chánh tẩu bất động, khẩu lí bất thuyết, đỗ lí trù trừ , , , , (Đệ nhất hồi) Đi hơn vài dặm, thì thấy chân đau đùi mỏi, bước lên không được nữa, miệng không nói ra (nhưng) trong bụng đã thấy ngần ngại.
  3. (Động) Khen ngợi, xưng tán. ◎Như: đa kì hữu lễ khen người có lễ lắm. ◇Sử Kí : Đương thị thì, chư công giai đa Quý Bố năng tồi cương vi nhu, Chu Gia diệc dĩ thử danh văn đương thế , , (Quý Bố truyện ) Bấy giờ mọi người đều khen Quý Bố là đã khiến được con người sắt đá trở nên yếu mềm, Chu Gia cũng nhân việc này mà nổi tiếng với đời.
  4. (Động) Thắng, vượt hơn. ◇Nguyễn Trãi : Ngâm ông thùy dữ thế nhân đa (Hí đề ) Nhà thơ với người đời, ai hơn?
  5. (Phó) Chỉ, chỉ là. Cũng như chữ chỉ . ◇Luận Ngữ : Đa kiến kì bất tri lượng dã (Tử Trương ) Chỉ thấy mà không biết liệu xét vậy.
  6. (Phó) Phần nhiều, phần lớn. ◇Tả truyện : Đại phu đa tiếu chi, duy Án Tử tín chi , (Chiêu Công ) Các đại phu phần nhiều đều cười ông ta, chỉ có Án Tử là tin thôi.
  7. (Phó) Thường, luôn luôn. ◎Như: đa độc đa tả thường đọc thường viết luôn.
  8. (Phó) Đa thiểu bao nhiêu?
  9. (Phó) Rất, lắm, vô cùng. ◎Như: đa tạ cám ơn lắm.

厄瓜多爾 ách qua đa nhĩ
大多數 đại đa số
背多 bối đa
三多 tam đa
多音字 đa âm tự
多半 đa bán
多管 đa quản
多感 đa cảm
多敢 đa cảm
多故 đa cố
多端 đa đoan
多慾 đa dục
多忙 đa mang
多疑 đa nghi
多言 đa ngôn
多分 đa phân
多方 đa phương
多愁多感 đa sầu đa cảm
多數 đa số
多事 đa sự
多才多藝 đa tài đa nghệ
多財損志 đa tài tổn chí
多神教 đa thần giáo
多妻制 đa thê chế
多少 đa thiểu
多時 đa thời
多情 đa tình
多足類 đa túc loại
多文 đa văn
多文為富 đa văn vi phú
多聞 đa vănGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.