Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
夜鳥


夜鳥 dạ điểu
  1. (Động) Loài chim kiếm ăn ban đêm.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.