Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 44 尸 thi [6, 9] U+5C4C
屌 điểu
diao3
  1. (Danh) Tục gọi dương vật là điểu.
  2. (Danh) Tiếng tục, dùng để chửi mắng.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.