Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 53 广 nghiễm [8, 11] U+5EB8
庸 dong, dung
yong1, yong2
 1. (Động) Cần. ◎Như: vô dong như thử không cần như thế.
 2. (Động) Dùng, nhậm dụng, sử dụng. ◎Như: đăng dong dùng vào việc lớn.
 3. (Động) Báo đáp, thù tạ. ◎Như: thù dong trả công, đền công.
 4. (Tính) Thường, bình thường. ◎Như: dong ngôn lời nói thường, dong hành sự làm thường, dong nhân người tầm thường.
 5. (Tính) Ngu dốt, kém cỏi. ◎Như: dong y lang băm, thầy thuốc kém cỏi.
 6. (Danh) Công lao. ◇Quốc ngữ : Vô công dong giả, bất cảm cư cao vị , (Tấn ngữ thất ) Không có công lao, không dám ở địa vị cao.
 7. (Danh) Việc làm thuê. Thông dong . ◇Hán Thư : (Bành Việt) cùng khốn, mại dong ư Tề, vi tửu gia bảo (), , (Loan Bố truyện ) (Bành Việt) khốn quẫn, đi làm thuê ở nước Tề, làm người bán rượu trong quán.
 8. (Danh) Một phép thuế nhà Đường, bắt dân làm việc cho nhà vua.
 9. (Danh) Cái thành. Thông dong .
 10. (Danh) Họ Dong.
 11. (Phó) Há, làm sao. ◇Tả truyện : Dong phi nhị hồ? (Trang Công thập tứ niên ) Chẳng phải là hai lòng ư? ◇Liệt Tử : Lão Đam viết: Nhữ dong tri nhữ tử chi mê hồ? : ? (Chu Mục vương ) Lão Tử hỏi: Ông làm sao biết được rằng con ông mê loạn?
 12. (Liên) Do đó.

保庸 bảo dungGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.