Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 85 水 thủy [11, 14] U+6EF8
滸 hử
浒 hu3, xu3
  1. Ven nước, vệ sông. ◎Như: Thủy Hử truyện truyện 108 anh hùng bên bờ nước Lương Sơn Bạc .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.