Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
百聲鳥


百聲鳥 bách thanh điểu
  1. Con chim hót một trăm thứ tiếng, một tên chỉ con khướu. Cũng gọi là bách thiệt điểu.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.