Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
百靈鳥


百靈鳥 bách linh điểu
  1. (Động) Một loại chim nhỏ hót hay (tiếng Pháp: alouette).
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.