Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 149 言 ngôn [12, 19] U+8B5A
譚 đàm
谭 tan2
  1. To lớn.
  2. Bàn bạc. Cũng như chữ đàm .
  3. Trễ tràng.
  4. Họ Đàm.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.