Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 169 門 môn [0, 8] U+9580
門 môn
门 men2
 1. (Danh) Cửa. Cửa có một cánh gọi là hộ , hai cánh gọi là môn .
 2. (Danh) Cửa mở ở nhà gọi là hộ , ở các khu vực gọi là môn. Chỉ chung cửa, cổng, lối ra vào. ◎Như: lí môn cổng làng, thành môn cổng thành. ◇Thôi Hộ : Khứ niên kim nhật thử môn trung, Nhân diện đào hoa tương ánh hồng , (Đề đô thành nam trang ) Năm ngoái vào ngày hôm nay, ở trong cửa này, Mặt nàng cùng với hoa đào phản chiếu nhau thắm một màu hồng.
 3. (Danh) Lỗ hổng, lỗ trống, cửa miệng của đồ vật. ◎Như: áp môn cửa cống.
 4. (Danh) Lỗ, khiếu trên thân thể. ◎Như: giang môn lỗ đít. ◇Phù sanh lục kí : Cẩn thủ tứ môn, nhãn nhĩ tị khẩu , (Dưỡng sanh kí tiêu ) Cẩn thận canh giữ bốn cửa: mắt tai mũi miệng.
 5. (Danh) Chỗ then chốt, mối manh. ◎Như: đạo nghĩa chi môn cái cửa đạo nghĩa (cái then chốt đạo nghĩa), chúng diệu chi môn cái then chốt của mọi điều mầu nhiệm (Lão Tử ).
 6. (Danh) Nhà họ, gia đình, gia tộc. ◎Như: danh môn nhà có tiếng tăm, môn vọng gia thế tiếng tăm hiển hách.
 7. (Danh) Học phái, tông phái. ◎Như: Khổng môn môn phái của Không Tử, Phật môn tông phái đạo Phật.
 8. (Danh) Loài, thứ, ngành. ◎Như: phân môn chia ra từng loại, chuyên môn chuyên ngành (học vấn, nghiên cứu, nghề nghiệp).
 9. (Danh) Một cỗ súng trái phá.
 10. (Danh) Họ Môn.
 11. (Động) Giữ cửa, giữ cổng. ◇Công Dương truyện : Dũng sĩ nhập kì đại môn, tắc vô nhân môn yên giả , Dũng sĩ vào cổng lớn thì không có ai giữ cửa.
 12. (Động) Đánh, tấn công vào cửa. ◇Tả truyện : Môn vu Đồng Môn (Tương Công thập niên ) Đánh vào cửa Đồng Môn.

公門 công môn
婆羅門 bà la môn
專門 chuyên môn
敗壞門楣 bại hoại môn mi
朱門 chu môn, châu môn
沙門 sa môn
波羅門 ba la môn
班門弄斧 ban môn lộng phủ
蓬門 bồng môn
衙門 nha môn
閉門 bế môn
高門 cao môn
佛門 phật môn
侯門 hầu môn
倚門賣笑 ỷ môn mại tiếu
凱還門 khải hoàn môn
儀門 nghi môn
入門 nhập môn
儒門 nho môn
出門 xuất môn
名門 danh môn
同門 đồng môn
叩門 khấu môn
命門 mệnh môn
午門 ngọ môn
噴門 phún môn
家門 gia môn
回門 hồi môn
雙回門 song hồi môn
孔門 khổng môn
門當戶對 môn đương hộ đối
山門 san môn, sơn môn
角門 giác mônGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.