Chuyển bộ gõ


Vietnamese - English dictionary

Hiển thị từ 1 đến 59 trong 59 kết quả được tìm thấy với từ khóa: â^
âm âm ấm âm ỉ âm đạo
âm điệu âm ba âm cực âm cung
âm dương âm giai âm giải âm hành
âm hạch âm học âm hồn âm hộ
âm hưởng âm khí âm lịch âm luật
âm lượng âm mao âm mưu âm nang
âm nhạc âm phủ âm sắc âm tín
âm thanh âm thầm âm thần âm thoa
âm ti âm tiết âm u âm vận
âm vật âm vị âm vị học ân
ân ái ân cần ân giảm ân hận
ân huệ ân nghĩa ân nhân ân oán
ân tình ân xá âu âu ca
âu châu âu hóa âu hoá âu là
âu phục âu sầu âu yếm

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.