Chuyển bộ gõ


Vietnamese - Vietnamese Dictionary

Hiển thị từ 1 đến 50 trong 50 kết quả được tìm thấy với từ khóa: â^
âm âm ấm âm ỉ âm đạo
âm điệu âm ba âm công âm cực
âm cực dương hồi âm cung âm dương âm hao
âm hao âm hạch âm hồn âm hộ
âm hưởng âm khí âm lượng âm mao
âm mưu âm nang âm nhạc âm phủ
âm phong âm sắc âm tín âm thầm
âm thoa âm u âm vận ân
ân ái ân cần ân gia ân hận
ân huệ ân nghĩa ân nhân ân nhi
ân oán ân sư ân tình ân xá
âu âu âu (ưu) âu phục
âu sầu âu yếm

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.