Chuyển bộ gõ


Vietnamese - French Dictionary

Hiển thị từ 1 đến 79 trong 79 kết quả được tìm thấy với từ khóa: â^
âm âm ấm âm ẩm âm ỉ
âm đạo âm đức âm điệu âm bản
âm bộ âm bội âm binh âm cực
âm chủ âm cung âm dương âm dương lịch
âm giai âm hao âm học âm hồn
âm hộ âm hiểm âm hưởng âm khí
âm lịch âm luật âm lượng âm môn
âm mưu âm nang âm nhạc âm nhạc học
âm nhấn âm phần âm phủ âm sắc
âm tín âm tần âm thanh âm thầm
âm thoa âm ti âm tiết âm trình
âm u âm vận âm vật âm vực
âm vị âm vị học ân ân ái
ân đức ân điển ân cần ân giảm
ân hận ân huệ ân khoa ân nghĩa
ân nhân ân oán ân sủng ân tình
ân tứ ân thưởng ân trạch ân xá
ân ưu âu âu ca âu hóa
âu là âu phục âu sầu âu tàu
âu thuyền âu trang âu yếm

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.