Chuyển bộ gõ


Vietnamese - English dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 2133 kết quả được tìm thấy với từ khóa: b^
ba đào ba đầu sáu tay ba đờ xuy ba ba
ba bó một giạ ba bảy ba bị ba cùng
ba cọc ba đồng ba dò ba chân bốn cẳng ba chìm bảy nổi ba chỉ
ba gai ba gác ba giăng ba hoa
ba lá ba láp ba lê ba lô
ba lăng nhăng ba lơn ba mươi ba ngày
ba ngôi ba phải ba quân ba que
ba rọi ba sinh ba tháng ba tiêu
ba trợn ba tư ba vạ ba xuân
bai ban ban ân ban đêm
ban đầu ban bố ban công ban chiều
ban giám khảo ban hành ban khen ban long
ban mai ban nãy ban ngày ban phát
ban phước ban sáng ban sơ ban tặng
ban thứ ban thưởng ban trưa ban ơn
bang bang giao bang tá bang trợ
bang trưởng banh bao bao bì
bao bọc bao biện bao cấp bao che
bao chiếm bao dung bao gồm bao giấy
bao giờ bao hàm bao la bao lăm
bao lơn bao nhiêu bao phủ bao quanh
bao quát bao tay bao tải bao tử
bao thầu bao thơ bao trùm bao vây
bay bay bổng bay biến bay bướm
bay chuyền bay hơi bay la bay lên
bay lượn bay màu bay mùi bay nhảy
bà đỡ bà đồng bà ba
bà bô bà cô bà cụ bà cốt
bà chằng bà chủ bà chị bà con
bà gia bà giằn bà hoàng bà la môn

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.