Chuyển bộ gõ


French - Vietnamese Dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 2327 kết quả được tìm thấy với từ khóa: b^
b baïonnette baïram baba
babeurre babil babillage babillard
babillarde babiller babine babine
babiole babiroussa babouche babouin
babouvisme baby baby-sitter babylonien
bac baccalauréat baccara baccarat
bacchanal bacchanale bacchanale bacchante
bacchantes bacciforme bachelier bachi-bouzouk
bachique bachot bachotage bachoter
bachotte bacillaire bacille bacilliforme
bacillose bacon baconien bactériémie
bactéricide bactérie bactérien bactériologie
bactériologique bactériologiste bacul badaud
badauderie baderne badge badigeon
badigeonnage badigeonner badigeonneur badigoinces
badin badinage badine badiner
badinerie badminton baffe bafouer
bafouillage bafouille bafouiller bafouilleur
bagage bagagiste bagarre bagarrer
bagarreur bagasse bagatelle bagnard
bagne bagnole bagout bague
baguenaude baguenauder baguenaudier baguer
baguette baguette baguettisant baguier
baht bahut bai baie
baignade baigner baigneur baigneuse
baignoire bail baille bailler
bailleur bailli bailliage bain
bain-marie baisemain baisement baiser
baiseur baisoter baissant baisse
baisser baissière baissier bajoue

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.