Chuyển bộ gõ


French - Vietnamese Dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 4814 kết quả được tìm thấy với từ khóa: c^
caïd caïeu caïman caïque
cab cabale cabaler cabaliste
cabalistique caban cabane cabaner
cabanon cabaret cabaretier cabas
cabasset cabernet cabestan cabiai
cabillaud cabillot cabine cabinet
cabinet cabochard caboche cabochon
cabosse cabosser cabot cabotage
caboter caboteur cabotin cabotinage
cabotiner caboulot cabré cabrer
cabri cabriole cabrioler cabriolet
cabus caca cacaber cacahouète
cacahuète cacao cacaoté cacaotière
cacaotier cacaoyère cacaoyer cacarder
cacatoès cacatois cachalot caché
cache cache-cache cache-col cache-corset
cache-entrée cache-misère cache-nez cache-pot
cache-poussière cache-radiateur cache-sexe cache-tampon
cachectique cachemire cacher cachet
cachetage cacheter cachette cachexie
cachot cachotterie cachottier cachou
cachucha cacique cacochyme cacodylate
cacographe cacographie cacolet cacologie
cacophonie cacophonique cacosmie cactus
cadastral cadastre cadastrer cadavéreux
cadavérique cadavre caddie cade
cadeau cadenas cadenasser cadencé
cadence cadencer cadenette cadet
cadette cadetter cadi cadmiage
cadmie cadmier cadmium cadogan

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.