Chuyển bộ gõ


Vietnamese - English dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 1774 kết quả được tìm thấy với từ khóa: dd^
đa đa âm đa âm tiết đa đa
đa đinh đa đoan đa bào đa bội
đa canh đa cảm đa cực đa dâm
đa dạng đa dục đa diện đa giác
đa hình đa hôn đa hộc đa huyết
đa khoa đa liên đa mang đa mưu
đa nghĩa đa nghi đa nguyên đa phần
đa phu đa phương đa quốc gia đa sầu
đa sự đa số đa sinh tố đa tài
đa tình đa túc đa tạ đa thê
đa thần giáo đa thọ đa thức đa tiết
đa trị đai đai ốc đai truyền
đam đam mê đan đan lát
đan quế đan tâm đan trì đang
đang cai đang khi đang tay đang tay
đang tâm đang thì đanh đanh thép
đao đao binh đao kiếm đao phủ
đao thương đau đau ốm đau đáu
đau đầu đau đẻ đau đớn đau bão
đau bụng đau buồn đau khổ đau lòng
đau mắt đau nau đau xót đay
đay đảy đay nghiến đà đà đận
đà điểu đài đài điếm đài các
đài gương đài kỷ niệm đài thọ đàm
đàm đạo đàm luận đàm phán đàm suyến
đàm thoại đàn đàn anh đàn áp
đàn ông đàn ống đàn đúm đàn địch
đàn bà đàn bầu đàn cò đàn em
đàn hồi đàn hương đàn nguyệt đàn nhị
đàn tam thập lục đàn thập lục đàn tranh đàn tràng

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.