Chuyển bộ gõ


Vietnamese - French Dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 2453 kết quả được tìm thấy với từ khóa: ?id=/abc/d/dd^
đa đa âm tiết đa đa đa đinh
đa đoan đa bào đa búp đỏ đa bệnh
đa bội đa canh đa cảm đa cực
đa dâm đa dạng đa diện đa giác
đa hình đa huyết đa khoa đa liên
đa loạn dưỡng đa mang đa mưu đa nang
đa năng đa ngôn đa nghĩa đa nghi
đa nguyên đa nguyên luận đa nguyên tử đa phần
đa phu đa phương đa quốc gia đa sầu
đa sắc đa sự đa số đa sinh tố
đa tài đa tình đa túc đa tạ
đa tạp đa thê đa thần đa thần giáo
đa thọ đa thời đa thủ đa thức
đa tiết đa trá đa trị đa tư lự
đai đai ốc đai cân đai chậu
đai ngựa đai truyền đam đam mê
đam thanh đan đan đình đan lát
đan quế đan tâm đan trì đang
đang cai đang in đang khi đang tay
đang tâm đang thì đanh đanh đá
đanh thép đao đao cung đao kiếm
đao phủ đao thương đau đau ốm
đau đớn đau bão đau bụng đau buốt
đau buồn đau chói đau chạy đau chuyển dạ
đau cơ đau dạ con đau dạ dày đau gan
đau khổ đau khớp đau lách đau lòng
đau lưng đau mình đau mạch đau mắt
đau nau đau nửa đầu đau nửa người đau ngực
đau nhói đau nhức đau quặn đau xót
đay đay đảy đay nghiến đà

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.