Chuyển bộ gõ


English - Vietnamese dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 2190 kết quả được tìm thấy với từ khóa: h^
h h-bomb h-hour ha
ha ha ha'p'orth ha-ha haaf
habanera habeas corpus haberdasher haberdashery
habergeon habile habiliment habilitate
habilitation habit habitability habitable
habitableness habitant habitat habitation
habitual habitué habitude hachure
hacienda hack hack-hammer hack-saw
hack-work hackberry hackbut hackery
hacking hackle hackly hackmatack
hackney hackney-carriage hackney-coach hackneyed
hackstand had haddock hade
hades hadn't haemal haematic
haematin haematite haematuria haemoglobin
haemophilia haemoptysis haemorrhage haemorrhoidal
haemorrhoidectomy haemorrhoids haemostasis haemostat
haemostatic hafnium haft hag
hagemonic hagfish haggard haggis
haggish haggle hagiographer hagiographist
hagiography hagiolater hagiolatry hagiology
hagridden hah haidresser hail
hail-fellow hail-fellow-well-met hailstone hailstorm
hair hair shirt hair's breadth hair-cut
hair-do hair-dye hair-line hair-net
hair-oil hair-powder hair-raising hair-slide
hair-space hair-splitter hair-splitting hair-stroke
hair-trigger hairbreadth hairbrush hairclipper
haircloth hairiness hairless hairpin
hairspring hairy hairy-heeled hake
hakeem hakim halation halberd

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.