Chuyển bộ gõ


English - Vietnamese dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 3401 kết quả được tìm thấy với từ khóa: i^
i i'd i'll i'm
i've i-beam i.e. i.q.
iamb iambi iambic iambus
iberian ibex ibices ibidem
ibis ice ice cube ice water
ice-age ice-axe ice-bag ice-boat
ice-bound ice-box ice-breaker ice-cap
ice-cold ice-cream ice-cream cone ice-drift
ice-fall ice-field ice-fishing ice-floe
ice-free ice-hockey ice-house ice-pack
ice-pick ice-plant ice-pudding ice-rain
ice-run ice-sheet ice-skate ice-wool
ice-yacht iceberg iceblink iced
icelander icelandic iceman ichneumon
ichneumon fly ichnography ichnolite ichnology
ichor ichorous ichthyographer ichthyography
ichthyoid ichthyolatry ichthyolite ichthyologic
ichthyological ichthyologist ichthyology ichthyophagist
ichthyophagous ichthyophagy ichthyosaur ichthyosaurus
ichthyosis ichthyotic icicle icily
iciness icing ickle icky
icon iconic iconoclasm iconoclast
iconoclastic iconodule iconodulist iconoduly
iconographic iconographical iconography iconolater
iconolatry iconological iconologist iconology
iconomachy iconometer iconoscope icosahedral
icosahedron icteric icterical icterus
ictus icy id id est
id. idée fixe ide idea
idea man idea'd ideaed ideaful

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.