Chuyển bộ gõ


Vietnamese - Vietnamese Dictionary

Hiển thị từ 1 đến 36 trong 36 kết quả được tìm thấy với từ khóa: i^
I i tờ i-ôn i-ôn hóa
i-ốt iai im im ả
im ắng im ỉm im bặt im bẵng
im gió im lìm im lặng im lịm
im mồm im phăng phắc im trời in
in ít in ảnh in đá in hệt
in li-tô in máy in như in rô-nê-ô
in tay in thạch in thạch bản in ti-pô
in-va inh inh ỏi inh tai

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.