Chuyển bộ gõ


French - Vietnamese Dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 2086 kết quả được tìm thấy với từ khóa: i^
i iambe iambe ibère
ibérique ibéris ibidem ibis
icaque icaquier icarien icône
ice-boat iceberg icelui ichneumon
ichor ichoreux ichtyoïde ichtyocolle
ichtyol ichtyologie ichtyologique ichtyologiste
ichtyophage ichtyophagie ichtyornis ichtyosaure
ichtyose ici icoglan iconique
iconoclasme iconoclaste iconoclastie iconogène
iconographe iconographie iconographique iconolâtre
iconolâtrie iconologie iconologiste iconologue
iconomètre iconoscope iconostase iconothèque
ictère ictérique ictus id
idéal idéalement idéalisateur idéalisation
idéaliser idéalisme idéaliste idéalité
idéation idée idée idéel
idéogramme idéographie idéographique idéologie
idéologique idéologue ide idem
identifiable identification identifier identique
identiquement identité ides idiolecte
idiomatique idiome idiopathie idiopathique
idiosyncrasie idiot idiotement idiotie
idiotisme idoine idolâtre idolâtrer
idolâtrie idolâtrique idole idylle
idyllique if igame igloo
igname ignare igné ignifugation
ignifuge ignifuger ignipuncture ignition
ignitron ignivome ignoble ignoblement
ignominie ignominieusement ignominieux ignorance
ignorant ignorantin ignoré ignorer

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.