Chuyển bộ gõ


English - Vietnamese dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 1911 kết quả được tìm thấy với từ khóa: l^
l l-bar l.s.d la
la-breaker la-di-da laager lab
labefaction label labeller labia
labial labialization labialize labiate
labile lability labiodental labium
labor labor day laboratorial laboratorian
laboratory laboratory school laborious labour
labour exchange labour force labour leader labour movement
labour of love labour party labour relations labour-market
labour-saving laboured labourer labouring
labourist labourite labra labrum
laburnum labyrinth labyrinthian labyrinthic
labyrinthine lac lace lace-making
lacerable lacerate laceration laches
lachrymal lachrymator lachrymatory lachrymose
lack lackadaisical lackadaisicalness lacker
lackey lackland lackluster lacklustre
laconic laconical laconicism laconism
lacquer lacquered lacquerer lacquey
lactase lactasion lactasional lacteal
lacteous lactescence lactescency lactescent
lactic lactiferous lactiferousness lactometer
lactose lacuna lacunae lacunal
lacunar lacunose lacunosity lacustrine
lacy lad ladder ladder company
ladder man laddie laddish lade
laden ladies ladies' man ladies' room
ladies-in-waiting lading ladle ladleful
ladrone lady lady bountiful lady'maid
lady's man lady-in-waiting lady-killer lady-love

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.