Chuyển bộ gõ


English - Vietnamese dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 1072 kết quả được tìm thấy với từ khóa: n^
n n't nab nabob
nacarat nacelle nacreous nacrous
nadir nadiral naevi naevus
nag nagger nagging naggish
naggy naiad naif nail
nail drawer nail-biting nail-brush nail-file
nail-head nail-polish nail-scissors nailer
nailery nainsook naive naivety
naja naked nakedness namby-pambiness
namby-pamby namby-pambyism name name-caller
name-calling name-child name-day name-part
name-plate nameless namely namesake
nance nancy nandu nanism
nankeen nanny nanny-goat nap
napalm nape napery naphtha
naphthalene napkin napkin-ring napless
napoleon napoo nappy napthalin
narce narced narcissi narcissism
narcissist narcissistic narcissus narcolepsy
narcosis narcotic narcotise narcotism
narcotization narcotize nard narghile
nark narrate narration narrative
narrator narrow narrow-fisted narrow-minded
narrow-mindedness narrowly narrowness narwhal
nasal nasalise nasality nasalization
nasalize nascency nascent nasological
nasologist nasology nastiness nasturtium
nasty natal natality natation
natatorial nates natheless nathless
natice grasses nation nation-wide national

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.