Chuyển bộ gõ


Vietnamese - English dictionary

Hiển thị từ 1 đến 68 trong 68 kết quả được tìm thấy với từ khóa: ô^
ô ô chữ ô danh ô hay
ô hô ô hợp ô kìa ô lại
ô liu ô long ô mai ô nhục
ô nhiễm ô rô ô tô ô tạp
ô tặc cốt ô thước ô trọc ô uế
ô vuông ôi ôi chao ôi khét
ôi thôi ôm ôm ấp ôm đít
ôm đầu ôm đồm ôm chân ôm chầm
ôm trống ôn ôn đới ôn độ
ôn con ôn dịch ôn hòa ôn luyện
ôn tập ôn tồn ôn vật ông
ông anh ông ổng ông địa ông ba mươi
ông bà ông bầu ông công ông cụ
ông cha ông gia ông già ông lão
ông lớn ông mãnh ông táo ông tạo
ông từ ông tổ ông tơ ông tướng
ông vãi ông vải ông xanh ông xã

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.