Chuyển bộ gõ


Vietnamese - French Dictionary

Hiển thị từ 1 đến 82 trong 82 kết quả được tìm thấy với từ khóa: ô^
ô ô đầu ô danh ô hay
ô hô ô hợp ô kéo ô kê
ô kìa ô lại ô liu ô long
ô mai ô môi ô mắt ô nhục
ô nhiễm ô rô ô tạp ô tặc cốt
ô thước ô trọc ô uế ô vuông
ô-tô ô-tô điện ô-tô hòm ô-tô ray
ô-tô xích ô-tô-buýt ô-tô-ca ôi
ôi chao ôi khét ôi thôi ôm
ôm ấp ôm đít ôm đầu ôm đồm
ôm chân ôm chầm ôm chằm ôm kế
ôm trống ôn ôn ổn ôn đới
ôn độ ôn con ôn dịch ôn hoà
ôn luyện ôn tập ôn tồn ôn tuyền
ôn vật ông ông anh ông ổng
ông đồng ông địa ông ba mươi ông bà
ông bầu ông công ông cụ ông cha
ông gia ông già ông kẹ ông lão
ông lớn ông mãnh ông táo ông tạo
ông từ ông tự ông tổ ông tướng
ông vải ông xanh

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.