Chuyển bộ gõ


Vietnamese - French Dictionary

Hiển thị từ 1 đến 10 trong 10 kết quả được tìm thấy với từ khóa: ơ^
ơ ơ hay ơ hờ ơ kìa
ơi ơi ới ơn ơn ớn
ơn huệ ơn nghĩa

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.