Chuyển bộ gõ


French - Vietnamese Dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 2876 kết quả được tìm thấy với từ khóa: r^
r ra raïa rab
rabais rabaissant rabaissement rabaisser
raban rabane rabanter rabat
rabat-joie rabattage rabattement rabatteur
rabattre rabattu rabâchage rabâcher
rabâcheur rabbi rabbin rabbinat
rabbinique rabbinisme rabdomancie rabelaisien
rabibochage rabibocher rabiot rabioter
rabique rabonnir rabot rabotage
rabotement raboter raboteur raboteuse
raboteux rabougri rabougrir rabougrissement
rabouillère rabouilleur rabouter rabrouement
rabrouer racaille racé racémique
raccommodable raccommodage raccommodement raccommoder
raccommodeur raccompagner raccord raccordement
raccorder raccourci raccourcir raccourcissement
raccoutumer raccroc raccrochage raccrocher
raccrocheur race racer rachat
rachetable racheter rachialgie rachianalgésie
rachianesthésie rachidien rachis rachitique
rachitisme racial racinage racinal
racine raciner racinien racisme
raciste rack racket racketteur
raclage raclée racle raclement
racler raclette racleur racloir
raclure racolage racoler racoleur
racontable racontar raconter raconteur
racorni racornir racornissement rad
radar radarastronomie radariste radôme
rade radeau rader radiaire

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.