Chuyển bộ gõ


English - Vietnamese dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 7704 kết quả được tìm thấy với từ khóa: s^
s s o s s-o-b sabaean
sabaism sabbatarian sabbath sabbatic
sabbatise sabbatize sabean saber
sabicu sable sabot sabotage
saboteur sabre sabretache sabreur
sabulous sac saccate saccharate
saccharic saccharide sacchariferous saccharification
saccharify saccharimeter saccharimetry saccharin
saccharine saccharoid saccharometer saccharose
sacciform saccule sacerdocy sacerdotage
sacerdotal sacerdotalism sachem sachet
sack sack-coat sack-race sackbut
sackcloth sacker sackful sacking
sacra sacral sacrament sacramental
sacred sacred cow sacredness sacrifice
sacrificial sacrilege sacrilegious sacrilegist
sacring sacrist sacristan sacristy
sacrosanct sacrum sad sadden
saddle saddle-bag saddle-cloth saddle-horse
saddle-pin saddle-tree saddleback saddlebacked
saddlefast saddler saddlery sadhu
sadism sadist sadistic sadly
sadness safari safe safe conduct
safe deposit safe keeping safe-blower safe-breaker
safe-conduct safeguard safety safety curtain
safety film safety fuse safety glass safety match
safety razor safety-belt safety-lamp safety-pin
safety-valve saffian safflower saffron
safranin sag saga saga novel
sagacious sagacity sagamore sage

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.