Chuyển bộ gõ


English - Vietnamese dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 2466 kết quả được tìm thấy với từ khóa: u^
u u-boat u-turn u.p.
ubiety ubiquitous ubiquitousness ubiquity
udder uddered udometer ugh
uglification uglify ugliness ugly
uhlan ukase ukrainian ukulele
ulcer ulcerate ulcerated ulceration
ulcerative ulcered ulcerous ulex
uliginal uliginose uliginous ullage
ullaged ulna ulnae ulnar
ulster ult. ulterior ultima
ultimate ultimately ultimatum ultimo
ultimogeniture ultra ultra vires ultra-rapid
ultra-short ultra-sound ultra-violet ultraconservative
ultraism ultraist ultramarine ultramicroscope
ultramicroscopic ultramodern ultramondane ultramontane
ultramontanist ultrasonic ululate ululation
umbel umbellar umbellate umbelliferous
umbelliform umber umbilical umbilicate
umbilicus umbiliform umbo umbones
umbra umbrae umbrage umbrageous
umbrella umbrella-shaped umbrella-stand umbrella-tree
umbriferous umcomeliness umiak umlaut
umpirage umpire umpireship umpiring
umpteen umpteenth un-american un-americanism
un-english unabashed unabated unabbreviated
unabetted unabiding unable unabridged
unabsorbable unaccented unaccentuated unacceptable
unaccepted unacclimatized unaccommodating unaccompanied
unaccomplished unaccordant unaccountable unaccountableness
unaccounted-for unaccredited unaccustomed unachievable

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.