Chuyển bộ gõ


French - Vietnamese Dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 244 kết quả được tìm thấy với từ khóa: u^
u ubac ubiquité ubuesque
ukase ukrainien uléma ulcère
ulcératif ulcération ulcéré ulcérer
ulcéreux ulcéroïde uliginaire ulmaire
ulnaire ultérieur ultérieurement ultimatum
ultime ultimo ultra ultra-chic
ultra-petita ultra-sensible ultra-son ultra-sonique
ultracentrifugation ultracourt ultrafiltration ultrafiltre
ultrafiltrer ultramicroscope ultramicroscopie ultramicroscopique
ultramoderne ultramontain ultramontanisme ultrasensible
ultrason ultrasonique ultraviolet ululement
ululer ulve un unanime
unanimement unanimisme unanimiste unau
unciforme unciné underground une
unguéal unguifère unguis uni
uniate uniaxe unième unièmement
unicellulaire unicité unicolore unicorne
unidirectionnel unificateur unification unifier
unifilaire uniflore unifolié uniformément
uniforme uniformisation uniformiser uniformité
unijambiste unilatéral unilatéralement unilinéaire
unilingue unilobé uniloculaire uniment
uninominal union unique uniquement
unir unisexe unisexualité unisexué
unisson unitaire unitarien unitarisme
unité unitif univalent univalve
univers universalisation universaliser universalisme
universaliste universalité universaux universel
universelle universellement universitaire université
univitellin univocité univoque upas

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.