Chuyển bộ gõ


English - Vietnamese dictionary

Hiển thị từ 1 đến 120 trong 935 kết quả được tìm thấy với từ khóa: v^
v v-day v-e day v-j day
vac vacancy vacant vacate
vacation vacationist vaccilation vaccinal
vaccinate vaccination vaccinator vaccine
vaccinia vacillate vacillating vacillatory
vacoular vacoulate vacoulated vacoule
vacua vacuity vacuous vacuum
vacuum bottle vacuum brake vacuum cleaner vacuum desiccator
vacuum drier vacuum fan vacuum filter vacuum flask
vacuum-clean vacuum-gauge vacuum-pump vacuum-tube
vacuum-valve vagabond vagabondage vagabondism
vagabondize vagarious vagary vagina
vaginae vaginal vaginate vaginitis
vagrancy vagrant vague vagueness
vain vainglorious vaingloriousness vainglory
vainly vainness valance valanced
vale valediction valedictorian valedictory
valence valenciennes valency valerian
valerianic valeric valet valetudinarian
valetudinarianism valiancy valiant valid
validate validation validity valise
valley vallum valor valorise
valorization valorize valorous valour
valuable valuation valuator value
valued valueless valuer valvar
valvate valve valve set valve spring
valve-cap valve-shaped valved valveless
valviform valvular valvule vamoos
vamoose vamose vamp vamper
vampire vampirism van vanadate

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.