Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
lygus bug


noun
vector of viral plant diseases
Hypernyms:
mirid bug, mirid, capsid
Hyponyms:
tarnished plant bug, Lygus lineolaris
Member Holonyms:
Lygus, genus Lygus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.