Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
powdered sugar


noun
sugar granulated into a fine powder
Hypernyms:
granulated sugar
Hyponyms:
castor sugar, caster sugar, icing sugar


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.