Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Alosa pseudoharengus


noun
shad-like food fish that runs rivers to spawn;
often salted or smoked;
sometimes placed in genus Pomolobus
Syn:
alewife, Pomolobus pseudoharengus
Hypernyms:
clupeid fish, clupeid
Member Holonyms:
Alosa, genus Alosa
Part Meronyms:
alewife


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.