Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Aspis


noun
horned vipers
Syn:
genus Cerastes, genus Aspis
Hypernyms:
reptile genus
Member Holonyms:
Viperidae, family Viperidae
Member Meronyms:
horned viper, cerastes, sand viper, horned asp, Cerastes cornutus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.