Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Burmeisteria retusa


noun
of southern South America
Syn:
greater pichiciego
Hypernyms:
armadillo
Member Holonyms:
Burmeisteria, genus Burmeisteria


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.