Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Cynara


noun
artichoke;
cardoon
Syn:
genus Cynara
Hypernyms:
asterid dicot genus
Member Holonyms:
Compositae, family Compositae, Asteraceae, family Asteraceae, aster family
Member Meronyms:
artichoke, globe artichoke, artichoke plant, Cynara scolymus, cardoon, Cynara cardunculus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.