Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Gulo gulo


noun
musteline mammal of northern Eurasia
Syn:
glutton, wolverine
Hypernyms:
musteline mammal, mustelid, musteline


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.