Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Ixodes dammini


noun
a northeastern tick now recognized as same species as Ixodes scapularis
Syn:
deer tick
Hypernyms:
hard tick, ixodid
Member Holonyms:
Ixodes, genus Ixodes


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.