Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Ixodidae


noun
hard ticks
Syn:
family Ixodidae
Hypernyms:
arthropod family
Member Holonyms:
Acarina, order Acarina
Member Meronyms:
hard tick, ixodid, Ixodes, genus Ixodes, Dermacentor, genus Dermacentor


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.