Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Mashriq


noun
Arabic name for the Middle East
Topics:
Arabic, Arabic language
Instance Hypernyms:
Middle East, Mideast, Near East


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.