Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Vatican City


noun
the capital of the State of the Vatican City
Syn:
Citta del Vaticano
Instance Hypernyms:
city, metropolis, urban center
Part Holonyms:
Holy See, The Holy See, State of the Vatican City
Part Meronyms:
Vatican, Vatican Palace


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.